Poskytujeme ubytování pro muže

A SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

HLEDÁTE POMOC?

key  Poskytneme ubytování v samostatném bytě

key  Sestavíme individuální plán ke zlepšení životní situace

key  Pomůžeme vám na cestě z krize

key  Určeno pro dospělé muže

Azylový dům pro muže

Azylový dům pro muže Jihlava - Kalvárie

Adresa a místo poskytování služby:
ul. Mlýnská 373/52, 586 01 Jihlava

Kontakty:
služba +420 774 724 588
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedoucí služby Bc. Pavel Prajsler
+420 775 791 317
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nabízíme poskytování sociální služby AZYLOVÝ DŮM.

Podle §57 zákona 108/2006 Sb. (zákon o sociálních službách):

 1. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
 2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

POSLÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU

Jsme vaší podporou ve věci ztráty bydlení a na základě vaší snahy spolupracujeme na řešení vaší situace, na kterou sami nestačíte. K tomu vám podle individuálních potřeb poskytujeme sociální službu – azylový dům. 

 

HLAVNÍ CÍLE

Muž, který využívá sociální službu azylový dům, svou nepříznivou situaci spojenou se ztrátou bydlení řeší formou sociální práce s odborníky, obnovuje i rozšiřuje vlastní schopnosti, talent a potenciál. Směřuje k tomu, aby se zapojil do společnosti a vedl život, který je přínosný pro něj i pro společnost (komunitu).

Na cestě k cíli si muž uvědomuje potřebu pomoci sociální služby a míří k samostatnosti a nezávislosti na ní. Cíl je dosažen, když klient nadále nepotřebuje sociální službu azylového domu a řeší svou situaci samostatně, s využitím vlastních zdrojů, eticky i v mezích zákona a odchází z azylového domu do bydlení, které považuje za vhodné.

V případě muže a jeho začlenění do společnosti považujeme za významné následující:

 • hospodaření a peníze,
 • bydlení, které je vhodné, přiměřené a udržitelné,
 • práce, zaměstnání nebo podnikání,
 • sociální dávky a pomoc jako prostředek pro stabilizaci,
 • mezilidské vztahy a rodinné vztahy.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Zakázka uživatele:
 • poskytování služby, cíl a plánování vychází hlavně od uživatele, jeho vlastního tempa a schopnosti vyjádřit a pojmenovat vlastní životní cestu,
 • individuální cíl klienta chápeme jako zakázku; splnění cíle nebo plánu závisí zejména na aktivitě klienta; a je to hlavně uživatel, který na své zakázce pracuje. 
 1. Volba uživatele:
 • respektujeme vůli uživatele v oblasti sociální práce, individuálního plánování a ubytování,
 • jsme připraveni umožnit uživateli nést následky jeho vlastního rozhodnutí. 
 1. Motivace:
 • pomáháme uživateli hledat a využívat vlastní zdroje a dosahovat cíle vlastní cestou.
 1. Dialog:
 • sociální práce je spoluprací uživatele se sociálním pracovníkem a poskytovatelem služby, setkání pojímáme jako rozhovor.
 1. Férovost:
 • vytváříme pravidla azylového domu, udržujeme hranici mezi poskytovatelem a uživatelem,
 • dbáme na to, aby pravidla i hranice byly dodržovány oboustranně, s vědomím toho, že osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých,
 • s uživatelem jednáme tak, jak chceme, aby on jednal s námi.
 1. Diskrétnost:
 • dodržujeme mlčenlivost, ctíme práva uživatelů a chráníme osobní i citlivé údaje.
 1. Odbornost:
 • dbáme a usilujeme o profesionální přístup, vzdělání a rozvoj v oboru sociální práce.

spolufinancovano EUjpg

logo jihlava 1spolufinancovano EUjpg

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu, aby zajistili sebe a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost).