O nás

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI Jihlava

SKP Jihlava je církevní diakonickou organizací účelově zřízenou Evangelickou církví metodistickou v ČR. SKP Jihlava má vlastní právní subjektivitu a je evidováno v rejstříku církevních organizací MK ČR. Zřizovatelem je Evangelická církev metodistická, Ječná 545/19, 120 00 Praha 2, IČ 00445240. 

SKP pomáhá lidem překlenout tíživou životní situaci a vrátit se do běžného života. Úkolem Evangelické církve metodistické, jakož i celé církve Ježíše Krista, je zvěstovat Boží lásku slovem i činem. Pomoc potřebným patří k projevu podstaty a života církve. Středisko křesťanské pomoci Jihlava chce v souladu s řádem Evangelické církve metodistické tuto pomoc poskytovat.

Těžištěm činnosti SKP Jihlava je poskytování sociálních služeb.

PRÁVNÍ FORMA SKP JIHLAVA

Církevní právnická osoba. Patříme k nestátním neziskovým organizacím (NNO). Jsem zapsáni v rejstříku Ministerstva kultury ČR.

VZNIK

Důvodem vzniku byla potřeba zřídit zařízení pro přechodné a nouzové ubytování a pomoc mužům, kteří se ocitli v krizové životní situaci v souvislosti se ztrátou domova. Středisko křesťanské pomoci Jihlava zahájilo činnost v červnu roku 1993 ve spolupráci s Evangelickou církví metodistickou a tehdejším Městským úřadem v Jihlavě.

 

ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE a Asociace

Diakonie Evangelické církve metodistické – diakonie.umc.cz
S. A. D. – Síť aktérů pro domov – www.sad-cr.cz 
KOUS Vysočina – www.kous.cz

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu, aby zajistili sebe a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost).