Projekty

Projekt „Nízkoprahové denní centrum & Noclehárna Jihlava“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0016624, je realizován v rámci 61. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP – IPRÚ Jihlava – Sociální infrastruktura – Rozvoj sociálních služeb

Nové nízkoprahové denní centrum a novou noclehárnu v Jihlavě plánujeme a uskutečňujeme díky partnerství se statutárním městem Jihlava v rámci integrovaných projektů IPRÚ a na základě strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace.

Popis projektu

Obsahem projektu je nákup objektu pro poskytování zmíněných dvou ambulantních sociálních služeb sociální prevence, dále rekonstrukce tohoto objektu a vytvoření zázemí pro pracovníky služeb. Dále pak pořízení vybavení prostor pro poskytování sociálních služeb.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vznik sociální služby NDC a rozvoj sociální služby NOC, zajištění dostupnosti těchto služeb a zvýšení jejich kvality v regionu Jihlavska. Díky realizaci projektu dojde k vybudování nového zázemí pro poskytování sociální služby nízkoprahové denní centrum a noclehárna. Realizovaný projekt podpoří vznik a rozvoj sociálních služeb a díky citlivé rekonstrukci zvýší kvalitu poskytovaných služeb. V nové rekonstruované budově se zvýší počet lůžek, kapacita pro hygienu s wc, s umyvadly a sprchami, posílí se kapacita prádelny a vzniknou podmínky pro přípravu stravy a nápojů i místo pro jejich konzumaci. Cílem je také stabilizace kapacity sociální služby noclehárna, zvýšení kvality a rozsahu poskytované sociální služby, zajištění podmínek i pro zdravotně hendikepované osoby, a to díky bezbariérovosti, vytvoření odpovídajícího zázemí a pracovního prostředí pro pracovníky sociální služby.

Globální cíl projektu

Zmírnění sociálního vyloučení osob vyčleněných ze společnosti v důsledku úplné ztráty bydlení. V projektu chceme dopady ztráty bydlení zmírnit a zlepšit podmínky pro zvládnutí nepříznivé životní situace. Rozvinout dva druhy sociálních služeb, které považujeme za ambulantní, nízkoprahové i responzivní vůči problému bezdomovství.

Výsledky projektu

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Cílová hodnota

Popis, metoda měření, vazba na cíle a aktivity

Kapacita 
služeb a 
sociální práce

Klienti

12

18

K datu registrace projektu je kapacita NOC 12 klientů, po realizaci projektu bude 18 klientů. Kapacita služby NDC je nyní 0 klientů po realizaci projektu je plánovaná min. 10 klientů. Tato kapacita je nyní plánována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina – aktualizace 2021. Žadatel požádá o změnu v plánu tak, aby kapacita byla 12 klientů. Indikátor souvisí se všemi hlavními aktivitami projektu a cílem projektu zvýšit kvalitu, dostupnost a kapacitu služeb NDC a NOC.

Počet podpořených zázemí pro služba a sociální práci

Zázemí

0

2

Projektem vzniknou 2 nová zázemí – pro sociální služby NDC a NOC. Indikátor souvisí se všemi hlavními aktivitami projektu a cílem projektu zvýšit kvalitu, dostupnost a kapacitu služeb NDC a NOC.

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Služby

0

2

Po ukončení projektu budou v rekonstruovaném objektu poskytovány 2 sociální služby – NDC a NOC. Indikátor souvisí se všemi hlavními aktivitami projektu a cílem projektu zvýšit kvalitu, dostupnost a kapacitu služeb NDC a NOC.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

eu mpmrcz

Kontakt na realizátora projektu

Mgr. David Chlupáček, ředitel SKP Jihlava
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: 777 322 758