Poskytujeme ubytování pro muže

A SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

HLEDÁTE POMOC?

key  Poskytneme ubytování v samostatném bytě

key  Sestavíme individuální plán ke zlepšení životní situace

key  Pomůžeme vám na cestě z krize

key  Určeno pro dospělé muže

Žádost o poskytnutí služby

Adresa a místo poskytování služby:

ul. Mlýnská 373/52, 586 01 Jihlava

Kontakty:

služba: +420 774 724 588; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedoucí služby: +420 775 791 317; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podání žádosti osobně

Jestliže máte zájem o ubytování v našem azylovém domě, obraťte se na nás:

 • osobně – standardně žádost přijímá službu konající pracovník v pracovní dny, a to v čase od 9 do 17 hodin; je možné ale přijít i mimo tento čas;
 • telefonicky – obrátit se můžete přímo na sociálního pracovníka a domluvit si schůzku (ideální varianta, která může umožnit urychlení celého procesu);
 • emailem – je možné vyplněné a podepsané naskenovaného formuláře žádosti odeslat i touto cestou, případně klasickou poštou.
 • V každém případě je třeba, abychom se potkali osobně. Žádost můžete podat v naší kanceláří, kde ověříme Vaši totožnost, společně si promluvím o Vaší situaci a sepíšeme žádost o poskytnutí sociální služby.

Jestliže Vaše žádost bude vyhodnocena kladně, je třeba před nástupem do azylového domu podniknout ještě další dva kroky:

 1. musíte si opatřit posudek od Vašeho registrujícího praktického lékaře o způsobilosti k využívání sociální služby azylový dům,
 2. uzavřít s námi písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby.

 

Při hodnocení žádostí a výběrů z žadatelů sociální pracovník zohledňuje především následující skutečnosti:
 • zda jste byl v minulosti uživatelem azylového domu,
 • zda Vám nebyl během minulých šesti měsíců pobyt v azylovém domě vypovězen z důvodu porušení smluvních podmínek,
 • zda máte v azylovém domě neuhrazené pohledávky z minulosti,
 • kde je Váš trvalý pobyt a skutečné bydliště,
 • datum, kdy jste podal žádost.

 

Zájemce a žadatele o poskytnutí služby azylový dům je možné odmítnout z těchto důvodů:
 • žadatel nesplňuje rozhodující kriteria pro cílovou skupinu,
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociálních služby, o kterou žadatel žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.

Poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

spolufinancovano EUjpg

logo jihlava 1spolufinancovano EUjpg

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu, aby zajistili sebe a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost).