Poskytujeme ubytování

A SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

HLEDÁTE POMOC?

key  Poskytneme podmínky pro hygienu

key  Občerstvení

key  0dpočinek a lůžko ve společném pokoji

key  Určeno pro dospělé muže a ženy

Žádost o poskytnutí služby

Žádost nemá žádnou speciální formu. Zájemce projevuje svůj zájem ústně, přímo na místě. Informace o službě je možné poskytnout také telefonicky nebo e-mailem.